KREDİ DOSYA MASRAFI İADESİ | BİLGİ | Kredi Sözleşmeleri | MAKALE | Yargıtay Kararı | TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
| Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği
| Soru Cevap | Hakem Heyeti Kararı İcra Takibi | Tüketici Mahkemesi Başvuru Dilekçe Örneği

KREDİ DOSYA MASRAFI İADESİ


Kredi Dosya Masrafı TV

Her Türlü Bilgi İçin;

reklamcell@hotmail.com

https://twitter.com/dosyamasraficreditcards.jpg

ALINABİLEN KALEMLER

DOSYA MASRAFI
YAPILANDIRMA
İPOTEK FEK

ALINAMAYAN KALEMLER

ERKEN KAPATMA CEZASI
SİGORTA
EXPERTİZ(BANKANIN DIŞARDAN HİZMET SATIN ALIP ALMAMASINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERBİLİR)

banka-logolar_2.gif

HAKEM HEYETİ VE TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞVURU SINIRI

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri'nin Görevi
Her il ve ilçe merkezinde valilik ve kaymakamlıklarda toplanan bu heyet tüketicilerin sorunlarını karar bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bun durumu bilen bankalar da İcraya konulmadan çoğu kez iadeleri yapmamakta, yada bu kararlara karşı itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Parasal sınır 2013 yılı için 1.191,52 TL

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri' nin Görevi.
Kredi Dosya Masraflarının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığıdır. Bunun içindir ki alınan bedellerin hangisinin haksız şart olduğundan tereddüt ediliyorsa bir avukata danışılmalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır. Bankadan alınan bir ev kredisinde banka tarafından tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bir mahkeme kararı yer almaktadır. Tüketici Mahkemelerinde dava açılması harca tabi değildir. Her yıl değişen oranlarda gider avansı mahkemeye depo edilerek dava açılabilmektedir. Bilirkişi incelemesi de gerekeceğinden bilirkişi ücreti de dava aşamasında tüketici tarafından ödenecektir. Dava sonuçlandığından tüketici haklı çıkar ise tüm bu bedelleri davalıdan geri alabilecektir. Tüketicilerin yaptığı bir diğer hata da ilamı icraya koyarken bu bedelleri talep etmeden sadece dava bedelini icraya koymalarıdır. Bu sebepledir ki mahkeme masrafları geri alınamamaktadır.

Banka Kredisi Dosya Masrafı Geri Alınmasında Medya bir yandan tüketicileri bilinçlendirirken bir yandan da yanlış anlamalardan dolayı mağdur durumda bırakmaktadır. Haberlerden son on yıla ait tüm kesintilerini alabileceğini düşünen tüketici mahkemelere başvurmakta ve neticesinde davası reddedildiğinden yada kısmen kabul edildiğinden mahkeme masrafları ile banka avukatlarına vekalet ücreti ödemek durumunda kalmaktadır. Hal böyle iken büyük umutlarla hakkını aramayı düşünen tüketici, alacağı bedelden daha fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yüzdenmedyada çıkan haberleri iyi yorumlamalı ve anlaşılamayan konularda avukata danışılmalıdır. Her ne kadar aksi yönde kararların olduğundan bahsedilse de Ankara Tüketici Mahkemelerinde katıldığımız davalardaki Bilirkişi İncelemeleri aşağıda yer alan karar yönündedir. Yani banka tarafından kesilen her bedelin iadesi mümkün değildir.

Kısacası örnek olarak 300 TL lik bir masrafını bankadan almak isteyen bir tüketici günlerce mesaisini harcamak ve son aşamaya kadar bütün yargı yollarını tüketerek en sonunda bu bedelini alabilecektir. Fakat günümüz iş koşullarında Büyük Şehirlerdeki mahkeme ve hakem heyetlerinin iş yoğunluğu düşünüldüğünde tüketiciler işlerinden belkide günlerce izin almak zorunda kalmakta, yıllık izinlerini bu bedelleri alabilmek için tüketmektedirler.

Yukarıda anlatılanların tümünü tüketici kendisi yapabilir ve avukat tutmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak tüketicinin tüm bu yapılanları takip edecek zamanı yada bilgisi yok ise avukat tutması faydalı olacaktır. Avukatlar da davaları kazandıkları taktide tüketicinin alacağı haricinde mahkemece kendilerine taktir edilecek vekalet ücretini de ayrıca davalı bankadan alacaktır.

Davacı dava dilekçesi ile; davalı bankadan konut kredisi kullandığını ve sonrasında iki defa yapılandırdığını, tüm bu işlemler nedeni ile toplamda 1.716,83 TL tahsil edildiğini, bu bedelin haksız alındığını belirterek iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi;
Banka kredisi dosya masrafı iadesi ile ilgili kısaca bilgilendirme yapmak gerekirse son zamanlarda basında sıkça dönen haberlerden biri de Bankaların aldığı haksız bedellerin son on yıl içinde geri ödeyecekleridir. Malesef ki bu o kadar da kolay olmayıp, bankalar yargı kararlarına rağmen dava açmadan bu bedelleri ödememektedir. Bu konuda Tüketici Mahkemelerinde açacağınız davalar harca tabi olmayıp gider avansını mahkeme veznesine yatırıldığında davayı açabilirsiniz. Yatırılan bu bedeller dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Bir çok avukatta mağdur durumdaki tüketiciler için bu davaları ücretsiz takip etmekte, vekalet ücretini bankadan almaktadır.

dosya masrafı iade dilekçe
dosya masrafı iade
kredi masrafları iadesi
banka dosya masrafı dilekçe örneği
kredi masrafı iade dilekçesi